Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczestniczą w zajęciach 2 razy w tygodniu po 45 min. Jedne zajęcia przeznaczone są na poznawanie i ćwiczenie słownictwa, gramatyki, naukę czytania i pisania (oczywiście na poziomie dostosowanym do wieku naszych uczniów) oraz pracę z podręcznikiem i ćwiczeniami na tablicy interaktywnej. Druga lekcja odbywa się w tzw. „sali poduszkowej”, gdzie poznany wcześniej materiał ćwiczymy w praktyce, w formie gier i zabaw językowych oraz zajęć konwersacyjnych.

Klasy 4-6 to lekcje 2 razy w tygodniu po 45 minut, w systemie podobnym do klas młodszych, jednak przy poziomach Incredible Five 2-3 są to naprawdę bardzo intensywne kursy języka angielskiego i wymagana jest od uczniów również systematyczna praca w domu, w celu powtarzania materiału z lekcji. Nasi uczniowie bez trudu zdają testy kwalifikujące do gimnazjum i trafiają do grup językowych na najwyższych poziomach.

Oprócz bazowego podręcznika, na każdym z poziomów przerabiana jest gramatyka dla dzieci (adekwatnie do poziomu podręcznika IE) oraz mnóstwo słownictwa i zwrotów daleko wykraczającego poza poziom SP, dzięki czemu nasi uczniowie mają wiedzę i umiejętności dużo większe niż jest to wymagane w szkole.