Zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych

11Cze

Zapraszamy  dzieci i ich opiekunów do uczestniczenia w zajęciach ogólnorozwojowych Rybki, Ryby, Wieloryby. Program kierowany jest do maluchów we współpracy i/lub obecności opiekunów/rodziców.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają około 45 minut. Uczestnicy bawią się pod kierunkiem doświadczonego animatora. Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie 16 osobowej (tj. 8 dzieci i 8 rodziców). Zajęcia z programu Rybki, Ryby, Wieloryby mają na celu wszechstronne wspieranie dziecka, dostarczanie bodźców do doświadczania, działania i doskonalenia różnych umiejętności. Ponadto dziecko ma okazję przebywać w grupie rówieśników, współpracować z nimi. Uczy się podstawowych zasad współżycia społecznego. Obecność Rodzica, który czynnie uczestniczy w zajęciach polega nie tylko na wspieraniu działania dziecka, ma on okazję przyjrzeć się zachowaniu swojej pociechy, odkryć jego słabe i mocne strony. Może zajęcia staną się dla dorosłych uczestników inspiracją do podobnej zabawy w domu.

Program Rybki, Ryby, Wieloryby zawiera trzy moduły:

  • Rybki dla dzieci od 5 miesiąca życia
  • Ryby dla dzieci od 11 miesiąca życia
  • Wieloryby dla dzieci od 19 miesiąca życia

Proponowane przedziały wiekowe podyktowane są wielostronną analizą rozwoju dziecka, jego możliwościami i podstawowymi obszarami zainteresowań w kolejnych fazach doświadczania świata i siebie samego.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą lekcję pokazową.

Kontakt: Anna Długosz tel. 509 965 001